– En chef behöver mandat, tid och handlingsfrihet, säger Anki Udd, ledarskapsutvecklare på chefsorganisationen Ledarna.

Stäm av din arbetssituation med Chefskompassen

Säkert har du upplevt både bra och mindre bra chefer. Ibland kan de chefer som pekas ut som dåliga egentligen vara ett resultat av förutsättningarna.

Ledarna har utvecklat Chefskompassen, ett nytt verktyg som hjälper svenska chefer att stämma av om de har rätt förutsättningar för att hantera alla delar i sitt uppdrag och vara en bra chef.

– Vi tittar på hur en organisation ska se ut för att en chef ska ha förutsättningar för att vara bra, säger Anki Udd.

Chefers handlingsutrymme krymper

Ledarna gör kontinuerligt undersökningar där svenska chefer ger sin bild av arbetet och vilka möjligheter de har. Under de senaste åren har förändringen varit negativ och handlingsutrymmet för chefer minskat.

ANNONS
ANNONS

Svenska företag är snabba och duktiga på att plocka upp nya styrmodeller som är populära internationellt. Problemet är bara att det inte alltid är smidigt att implementera dem i ett svenskt företag.

– Arbetsmarknaden är en global värld där du som chef kan ha din chef och högsta ledning i ett annat land. Du befinner dig därmed långt ifrån besluten. Det kan innebära att modeller som inte passar företaget i Sverige införs och du som chef riskerar att hamna i en svår sits, säger Udd och fortsätter:

– Chefskompassen är framtagen för att chefer ska fundera över sina förutsättningar att vara en bra chef. Är ditt uppdrag begripligt? Kan du hantera uppdraget? Är det ett meningsfullt uppdrag?

Svenska chefer hinner inte med personalvård

I dag uppskattas antalet chefer i Sverige till cirka en halv miljon. De företräder arbetsgivare och förvaltningar samt har budget- eller verksamhetsansvar. I en undersökning från Ledarna uppger 40 procent av de tillfrågande cheferna att de inte hinner med de personalrelaterade uppgifter som ska genomföras. Det kan handla om kompetensutveckling, konflikthantering eller medarbetarsamtal.

Det är i framtiden viktigt för svenska företag att modernisera chefsrollen för att den ska vara attraktiv och locka fler. Det kräver att organisationer och företag dels har kunskap om de förändrade krav och förväntningar på chefsrollen som finns, och dels att de utformar uppdrag som är rimliga att hantera.

– Att vara chef handlar till stor del om att bygga relationer. Med rätt förutsättningar är chefsjobbet fantastisk roligt och stimulerande. Det är också viktigt att påminna chefer om att de gör sitt arbete väldigt bra. Men de kan göra det ännu bättre med rätt förutsättningar, säger Anki Udd.

ANNONS
ANNONS

Testa din arbetssituation – har du rätt förutsättningar?


Testa Chefskompassen för att se om du har rätt förutsättningar

Läs mer och bli medlem