Lågt vattenstånd i Östersjön ställer till problem för färjorna i bland annat Åbolands skärgård i Finland. Flera färjor har försetts med viktbegränsningar och får inte frakta tunga fordon, vilket ställer till besvär för lokala företagare.

Vattenståndet i de finska havsområdena är omkring en halv meter lägre än normalt. Det låga vattenståndet beror på ett högtryck som vilar över Finland, i kombination med östliga och nordliga vindar, som gör att inget nytt vatten förts in i Östersjön.

ANNONS
ANNONS

”Har man en båtplats där vattendjupet är precis så att man får in båten och vattenståndet sedan sjunker kan man ju inte komma in med båten”, säger Anders Elhammer, förste statsgeolog på Sveriges geologiska undersökning (SGU).