Småhuspriserna fortsätter uppåt, visar nya siffror. (Foto: TT)

På årsbasis är priserna upp med nästan 9 procent.

ANNONS
ANNONS

De svenska småhuspriserna fortsätter uppåt. Enligt färska siffror från SCB steg priserna med nästan 3 procent under tredje kvartalet 2017, jämfört med det andra. På årsbasis är priserna upp med nästan 9 procent.

Det genomsnittliga priset för ett småhus för permanent boende i landet var nästan 3 miljoner kronor under kvartalet. På länsnivå spänner det genomsnittliga priset från 1,4 miljoner i Västernorrlands län till 6,1 miljoner i Stockholms län.

Mellan de två senaste kvartalen steg priserna i 16 av Sveriges 21 län. Den högsta prisutvecklingen på länsnivå, 6 procent, redovisas i Dalarnas, Jönköpings och Blekinge län. Sjunkande priser redovisas i Kalmar och Jämtlands län, där sjönk priserna med 1 procent. I storstadsregionerna Stor-Göteborg och Stor-Malmö steg priserna med 1 respektive 6 procent, medan priserna i Stor-Stockholm var oförändrade.

I denna artikel

ANNONS
ANNONS

ANNONS
ANNONS