ANNONS

”Tillväxten blir låg den närmaste tiden”

Stefan-Ingves2.jpg

Sveriges BNP ökade med 1,1 procent fjärde kvartalet 2011 jämfört med motsvarande kvartal 2010 men minskade med 1,1 procent jämfört med Q3 2011.

ANNONS
ANNONS

Siffrorna var betydligt sämre än väntat. Enligt Reuters väntades en ökning på 2,6 procent jämfört med motsvarande period 2010 och en nedgång med 0,8 procent i kvartalstakt. Riksbanken räknade i sin senaste prognos med minus 0,4 procent i kvartalstakt.

Av protokollet från Riksbanksdirektionen möte den 15 februari, som publicerades på onsdagen, framgår att Sverige väntas gå in i en period med mycket lägre tillväxt än vad vi har sett de senaste åren.

De svagare konjunkturutsikterna har gjort att hushållen börjat spara mer och väntar med att konsumera medan företagen skjuter på sina investeringar, menar Riksbanken.

”BNP-tillväxten blir därför låg under den närmaste tiden. Att en inbromsning skulle ske har varit tydligt en tid men den har blivit kraftigare än väntat. Den svagare ekonomiska utvecklingen påverkar även arbetsmarknaden och arbetslösheten stiger något under året”, skriver Riksbanken.

”När väl oron för statsskuldproblemen i euroområdet avtar, återvänder förtroendet gradvis till hushåll och företag och under nästa år bedöms svensk ekonomi åter växa i en mer normal takt. Den svaga efterfrågan i Sverige och omvärlden bidrar till att inflationstrycket blir lågt under de kommande åren”, fortsätter man.

Vid mötet sänktes reporäntan med 25 punkter till 1,50 procent.

”Det är inte oenighet om denna riktningsanvisning. Däremot finns det olika uppfattningar om vad som är en väl avvägd penningpolitik och hur kraftig den penningpolitiska stimulansen ska vara för att bäst stabilisera inflation och resursutnyttjande”, säger Riksbankschef Stefan Ingves i sin sammanfattning av den penningpolitiska diskussionen vid mötet, enligt Nyhetsbyrån Direkt.

Under helåret 2011 ökade BNP med 3,9 procent jämfört med året innan.

LÄS MER: Här är alla siffror från SCB – nationalräkenskaper Q4 2011 »

LÄS MER: Penningpolitiskt protokoll från direktionens sammanträde 15 februari »

I denna artikel

ANNONS
ANNONS

ANNONS
ANNONS