POLITISKT OPÅLITLIG
Textstorlek

Yrvaken borgerlig integrationsdebatt

Läs även:Blogg
I veckan var jag på två seminarium om integration, dels hos liberala Timbro och dels hos kristdemokratiska Civitas. Båda visar på stora vita fläckar i vårt tänkande.

Blogg I tisdags medverkade kolumnisten Dilsa Demirbag-Sten och filosofiprofessor Per Bauhn i kulturseminariet Hotad frihet hos tankesmedjan Timbro. I sin nya bok Till frihetens försvar - en kritik av den normativa multikulturalismen (Norstedts) menar de att multikulturalismen hotar den individuella friheten därför att den inordnar människorna som anonyma kuggar i gruppidentitetspolitik.

Individerna får stå till svars för gruppen. Det framförs ett vi-mot-dom-tänkande från såväl multikulturalisterna som från de främlingsfientliga. Hatbrott kan bara minoriteter utsättas för enligt svensk lag. Om en etnisk svensk utsätts för samma sorts hat (för den han är), ska han bara svälja det och gå vidare. Bara minoriteters utsatthet räknas. Detta grupptänkande undergräver de medborgerliga fri- och rättigheterna.

Jag frågade dem varför liberaler inte tagit denna debatt om kultur och frihet tidigare. Och refererade till en diskussion i P1 Morgon, där generalsekreteraren i Sveriges Hembygdsförbund Jan Nordwall kallade det nazism att hävda att det finns en svensk kultur.

Här ett utdrag ur samtalet i P1 Morgon om Sverigedemokraternas kulturpolitik (27 sept 2010) mellan Nordwall och riksdagsledamoten Mattias Karlsson (SD):

NORDWALL: Så som jag känner igen Sverigedemokraternas förslag, så som de har presenterats i kulturpolitiken, så är Sverigedemokraterna ett parti som jag uppfattar som ett parti som försöker skilja människor åt. Försöker definiera en specifik svensk kultur till skillnad från annan nationell kultur och det menar jag är något som inte låter sig göras i ett mångkulturellt samhälle som vi lever i. Dom här förslagen som Sverigedemokraterna har lagt är väl det mest tydliga exemplet på hur SD faktiskt bottnar i en rent nazistisk tradition där man så att säga idealiserar en folklig kultur, har ett slags hat mot vad man uppfattar som en borgerlig kultur. Precis som på 1930-talet så vill man försöka få bort sådant som chockerar och upprör på olika sätt.

KARLSSON: Det är ju helt sanslösa påståenden som kommer från Nordwall. Alltså, han menar att den som anser att det finns en svensk kultur och vill värna om den… att det är nazism. Och att vilja värna det svenska mer än andra länders kulturer, det är då ett uttryck för hat. Jag tycker att det är en helt bisarr anklagelse. […]

NORDWALL: Det som är svensk kultur idag är väl möjligtvis summan av alla människor som lever i Sverige idag, deras individuella berättelser sammantaget. En femtedel av Sveriges befolkning har idag en utländsk härkomst. Det betyder att de har sina berättelser. De har sina historier med sig därifrån de kommer. Och i den stund de är svenska medborgare, så är deras kultur och deras kulturarv också en del av det här svenska kulturarvet.  

PROGRAMLEDAREN: Vad säger du om det, Mattias Karlsson?

KARLSSON: Jag tycker ju inte att saudiarabisk kultur, till exempel, blir en del av det svenska kulturarvet bara därför att människor flyttat hit från Saudiarabien. Jag tycker snarare vi ska sträva efter att försöka upprätthålla en gemensam identitet i samhället. Det är en förutsättning för att vi ska kunna behålla vår solidariska välfärdsmodell. Och jag tycker att hembygdsrörelsen borde satsa på att försöka få invandrare att lära sig mer om svensk historia och kultur, så att de kan känna samhörighet med den.

PROGRAMLEDAREN: Du tycker alltså inte att kulturer ska få påverka det som du kallar den svenska kulturen?

KARLSSON: Det sker ju automatiskt. […] Men det är ingenting som ska styras uppifrån med statliga medel. Är det så att svenska folket tycker att någonting som kommer utifrån är bra och något man vill ta till sig, så är det "fine by me".

NORDWALL: Alltså. Svensk kultur låter sig inte riktigt definieras på det sättet. Svensk kultur har ju alltid formats i en process med impulser utifrån. Det har man kunnat belägga ända från bronsåldern, att det varit ett utbyte. Och så sker fortfarande. Alla slags försök att försöka stadfästa och identifiera en nationell kultur leder käpprätt ner i diket. Och det finns ingen som helst motsättning här. Allt det som Mattias vurmar för, en folklig kultur som jag uppfattar det, allt det kan få plats och fortsätta att existera och värnas och ha den betydelse det har för de människor som tycker att det är viktigt. Men det finns ingen motsättning mot att andra kulturyttringar, som kommer från andra länder, från andra kulturer också kan få finnas i det här samhället.  

PROGRAMLEDAREN: Är svensk kultur eftersatt?

NORDWALL: Det går inte definiera det som Mattias säger. Jag vet inte vad han menar med svensk kultur. När jag pratar om svensk kultur pratar jag om det mångkulturella samhälle som vi lever i idag. Det är svensk kultur för mig. […]

KARLSSON: Det vore intressant att veta om det bara är den svenska kulturen som inte finns. Om det samma gäller för kurdisk kultur och samisk kultur. […] Och ska vi i så fall dra in stödet till kurdiska kulturföreningar?

NORDWALL: Den där frågan förstod jag inte. Har jag påstått att man ska dra in stöd till kurdiska kulturföreningar?

KARLSSON: Nej, men du säger ju att det är fel att cementera en viss kultur och säga att det finns nationella kulturer. Du menar att det är en chimär och att allt bara är mångkultur. Gäller det bara den svenska kulturen eller gäller det andra kulturer också?

NORDWALL: Vi har statliga kulturpolitiska mål i det här landet. De målen måste ju gälla alla de människor som lever i Sverige och är svenska medborgare. Alldeles oavsett varifrån de kommer. Det betyder att de människor som har flyttat hit och har sitt kulturarv som dom vill vårda och bevara när de är svenska medborgare, dom måste ju också få göra det på samma premisser.

KARLSSON: Du ser det som fullständigt naturligt att dom som flyttar hit utifrån har en kultur, ett kulturarv som är specifikt. Men det har inte vi svenskar.

NORDWALL:  Det är klart att… Ja, vi svenskar…

KARLSSON: Men du säger ju att det finns ingenting som är svenskt. Du ifrågasätter ju att det överhuvudtaget existerar.

NORDWALL: Jag säger att det inte låter sig definieras på det sättet.

KARLSSON: Men hur definierar du i så fall kurdisk kultur?

PROGRAMLEDAREN: Tack för att ni var med.

Mot bakgrund av detta meningsutbyte ställde jag följande fråga under Timbroseminariet Hotad frihet, i tisdags (28 sept 2010):

Varför har inte den liberala arenan i svensk samhällsdebatt tagit den här debatten mot multikulturalismen?

PER BAUHN: En förklaring tror jag är den generella bristen på principresonemang i Sverige. Vi är väldigt dåliga på att ta värderesonemang överhuvudtaget. Och delvis finns ett historiskt arv på det filosofiska planet om vi går tillbaka till Axel Hägerström. Den här uppfattningen om att värderingar är bara åsikter som inte har någon förankring i fakta. Man kan inte argumentera kring värderingar, de är bara tyckanden.

Det är ett tacksamt synsätt att ta till sig på den politiska nivån, eftersom man då kan säga att vad som är rätt eller fel det förhandlar och beslutar vi om. Det finns alltså inget som är givet rätt och fel. Allting flyter och det är något som den politiska processen tar hand om.

Det innebär att diskussionen om mål, i termer av värderingar om rättigheter och skyldigheter, tenderar att glida undan och blir abstrakta fraser i ett partimanifest. Sedan går man direkt över till att diskutera medel, vem ska finansiera detta och hur ska vi fördela?

Man utgår från att det finns något sorts koncensus. Vi är egentligen om vilka värderingar som gäller och därför behöver man inte diskutera dem.

Sedan kommer någon och utmanar de här värderingarna, som till exempel Sverigedemokraterna. Då står man handfallen. Det enda man kan säga då är: ”så där får ni inte säga”.   Och det är inte särskilt imponerande.

Detta är en försummelse. Där är du inne på rätt spår. I den politiska sfären överlag är man så van att tala inför redan frälsta att man förlorat förmågan att ta en diskussion. Därför landar det i uppfattningen att man inte ska prata med dom som inte delar vår övertygelse. Det är en antiintellektuell hållning.

DILSA DEMIRBAG-STEN: Liberalerna var också frånvarande i diskussionen om rasism och antisemitism. Vänstern tog ledningen där, och det är så de tillskansat sig sin legitimitet. De har varit engagerade och framåt. Liberaler har legat på sofflocket ganska länge. Det är dags att vakna upp nu.

Intressanta synpunkter. Men borde då inte Kristdemokraterna, som ju inte räknar sig som liberaler, kunnat ta debatten. Jag var i torsdags (30 sept) på frukostseminarium om integration med den kristdemokraterna närstående tankesmedjan Civitas.

Där presenterade partiveteranen Hardy Hedman skriften Ett nytt synsätt på Integration och en av opponenterna var imamen Abd al Haqq Kielan. Båda var inne på att grupper borde tillerkännas rättigheter – alltså exakt motsatsen till budskapet på Timbroseminariet.

En annan av opponenterna, statssekreterare Christer Hallerby hos integrationsministern, invände mot att skriften talade om att människor ska ”integreras som grupp”. Han betonade individperspektivet.

Jag höll med honom och påpekade att om man ger grupper och religioner rättigheter resulterar det i resonemang som framförts från exempelvis FN om att kritik av religion ska förbjudas. Om man talar om rättigheter för grupper undergrävs yttrandefriheten och i förlängningen alla rättigheter för individen.

Som svar på mitt resonemang beklagade sig Abd al Haqq över att att yttrandefrihet betyder att man måste diskutera med okunniga. Det var ju en förolämpning riktad mot mig (Jag hade ju kunnat svara att yttrandefriheten också tvingar okunniga att lyssna...). Men framför allt avslöjande hans svar ett tydligt drag av intolerans. Jag undrar hur många i rummet som förstod försåtligheten i imamens attack på yttrandefriheten. Han vara lugn och resonerande i sitt tonfall, men innehållet var revolutionärt. Snacka om avsteg från upplysningstraditionen!

Här har kristdemokraterna något att jobba med. Är KD villiga att offra individens yttrandefrihet för religiösa gruppers anspråk? Jag är det inte.

Dessa olika event i veckan har för mig bevisat att inte bara vänstern, utan också borgerligheten är totalt naken i de värdediskussioner som väckts av såväl sverigedemokrater som islamska samfund.

Men istället för att öppna upp för en bred debatt pumpar massmedierna ut det totalitära budskapet att man inte ska diskutera i dessa frågor. Den som ifrågasätter det politiskt korrekta stämplas omedelbart som rasist och islamofob.

Om inte medierna ändrar attityd och tillåter en debatt med sakargument kommer Sverigedemokraterna snabbt att växa och bli en avgörande maktfaktor.

Nu är tid att tillåta en debatt utan nedsvärtande etiketter, anklagelser och svepande omdömen.

Tipsa andra om den här artikelnUtskriftsvänlig version
Det brinner i förorten. (Foto: Scanpix)
GALLERI ZETTERLING

Galleri ZetterlingGalleri Zetterling: I knipa i Kina

Galleri Zetterling Leif Zetterling, en av Sveriges absolut vassaste satir och porträttecknare, ger sin syn på USA:s och Kinas frostiga relation mitt i högsommaren.

Galleri ZetterlingGalleri Zetterling: Brexit

Galleri Zetterling Leif Zetterling, en av Sveriges absolut vassaste satir och porträttecknare, ger sin syn på Brexit.

Galleri ZetterlingGalleri Zetterling: Mördarnas mästerskap

Galleri Zetterling Leif Zetterling, en av Sveriges absolut vassaste satir och porträttecknare, fortsätter att häckla landets makthavare. Vill du köpa en bok/trycksak eller har kanske bara en fråga kring Leif Zetterlings alster?

Galleri ZetterlingGalleri Zetterling: Utrikesministern

Galleri Zetterling Leif Zetterling, en av Sveriges absolut vassaste satir och porträttecknare, fortsätter att häckla landets makthavare. Vill du köpa en bok/trycksak eller har kanske bara en fråga kring Leif Zetterlings alster?
PÅ FÖRSTASIDAN JUST NU

Lägsta BNP-tillväxten på tre år

Ekonomi "De starkaste tillväxttalen har vi bakom oss", säger Nordeas chefanalytiker.

Världens äldsta bank ska räddas från kollaps

Bank Många trodde att hoppet var ute men i sista sekund har ett räddningsförslag dykt upp.

Fortsatt flykting-jackpot för Bert Karlssons bolag

Folk Bert Karlsson har en miljard skäl att skratta i år.

Tusentals anställda får gå från pressat Microsoft

IT Yxan går på Microsoft. Ytterligare 2 850 tjänster ska bort från IT-jätten.

Får kritik för 'katastrofalt' agerande i grekkrisen

Ekonomi IMF kritiseras för de jättelika stödpaketen till Grekland som visar att fonden tänjt på reglerna, visar en oberoende rapport.

Miljarder ogiltiga kronor cirkulerar i Sverige just nu

Pengar Det finns fortfarande ogiltiga sedlar motsvarande 1,4 miljarder kronor kvar ute i landet, rapporterar TV4 Nyheterna

Hotet mot ditt äktenskap är inte det du tror

PSsst Ledtråd: det har varken med pengar eller hushållsarbete att göra.

Här förlorar du mest pengar på semestern

Valuta Det känns i plånboken just nu för svenskar på semester. Här är resmålen där du får och minst för varje krona.

Han bettade just 1,3 Mdr på att detta kan en bli OS-sport

Sport Den kinesiska e-handelsbjässen ska göra detta till en ”riktig” sport.

Lista: 10 yrken som gör dig stenrik i framtiden

Pengar Vill du bli snuskigt rik är det de här branscherna nu bör söka dig till framöver.

Scania miljardbackar - här är orsaken

Kvartalsrapport Från miljardvinst till miljardförlust. Hit har pengarna gått.

Arbetslösheten har rasat så här mycket på ett år

Arbetsmarknad Sysselsättningen ökar även i juni, visar nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Milstolpe i miljardklassen - Apples slår galet rekord

Prylar "En av de viktigaste, världsförändrande, framgångsrika produkterna i historien", säger företagets vd Tim Cook.

Facebook krossade allas förväntningar - om allt

Internet På område efter område slogs analytikernas prognoser. Och aktien stack i väg rejält.

Styrkebesked att Yellen lämnar räntan oförändrad

Ekonomi USA:s centralbank Federal Reserve lämnar som väntat styrräntan oförändrad i intervallet 0,25–0,50 procent.

Gick miste om 32 miljarder - kunde ha ägt monsterhit

Dagens story För flera år sedan lade han grunden för vad som kom att bli en miljardprodukt på över en natt. Själv missade han dock tåget.

Efter brexit - brittiskt BNP ökar fortfarande

Ekonomi Frågan är bara hur länge till.

Svenska bilägare rasande: 'Sinnesjukt slag i ansiktet'

Bil Endast tre procent av alla manipulerade Volkswagen-dieselbilar har justerats. För de flesta finns inte ens en teknisk lösning och missnöjet pyr bland bilägarna.

Anställd blev uttråkad - stämmer chefen på 3 Mkr

Karriär Frederic Desnard fick nog på de tråkiga arbetsuppgifterna och tog det hela till domstol.

Jobbchans: Företagen skriker efter ny arbetskraft

Företag Företagen är optimistiska. Men brist på arbetskraft ställer till det.

Musks kaxiga utspel - lovar miljardregn

Folk Stora framgångar är att vänta, om man får tro den frispråkige multientreprenören.

Apples försäljning backar - men klår förväntningar

IT Amerikanska Apples mobiltelefonförsäljning föll för andra kvartalet i rad, men nedgången – 15 procent – var mindre än väntat.

Galet miljonregn över svenske stjärnan - igen

Pengar Miljonerna haglar över den svenska Youtube-kungen Pewdiepie.

Yahoos uppgång och fall - länkar, klipp och bilder

Internet Från startup, till techgigant och vidare till en lång och plågsam nedgång. Här är allt du måste läsa om veckans stora tech-snackis.

Här är världens 10 bästa flygbolag enligt resenärer

Flygbolag Resenätverket Tripadvisors nya ranking ger en unik överblick över världens flygbolag. Och det bästa har du förmodligen aldrig hört talas om.