catarina-rolfsdotter-jpg.jpg

Sverige, Nordkorea och Kuba är de enda länderna i världen som förbjuder komplementär- och alternativmedicinsk (CAM) vård av barn under 8 år. I Norge, Danmark, Finland och i resten av Europa är det både normalt och tillåtet att konsultera en CAM-terapeut för sitt barn oavsett ålder. Det kan röra sig om akupunktur, massage, osteopati eller homeopati. Att detta bör vara möjligt i Sverige också arbetar nätverket Hela Barn för.

ANNONS
ANNONS

Två av mina tre döttrar har fått hjälp av komplementärmedicinsk behandling under de år jag bott utomlands. En dotter fick snabb och effektiv lindring mot återkommande öroninflammation av en homeopat i New York, samma dotter hade svåra sömnproblem p g a en nackskada vid förlossningen. Det fixade en osteopat på Long Island. Min yngsta dotter föddes med samma nackproblem (mitt bäckens fel) och fick hjälp hon också av en osteopat Singapore. Min nu vuxna dotter hade svåra problem med magkatarr som inte konventionell medicin rådde bot på. Men det gjorde en homeopat efter bara ett besök.

När jag tänker på hur mina barn hade mått om jag inte hade haft möjlighet att ta dem till dessa behandlare blir jag obehaglig till mods. Men så är det för föräldrar som bor i Sverige och inte har möjlighet att söka vård utomlands. I många länder är t e x osteopatin ett naturligt inslag för vård av mammor och barn efter förlossningar på kvinnokliniker. Osteopater är specialister på nackar och bäcken och de svenska osteopaterna har genomgått en femåring utbildning. När min 9-åriga dotter föll av en häst och skadade sig illa fick hon snabb hjälp att räta upp sitt bäcken av en osteopat. Tack och lov var hon över åtta.  

Den 12 juni 2009 fick Sverige rekommendationer om att se över den lag som förbjuder barn under 8 år och födande kvinnor att få komplementär- och alternativmedicinsk undersökning, vård och behandling. FN:s barnrättskommitté förväntar sig att Sverige gör insatser och åtgärder utifrån rekommendationerna.

Inte heller legitimerad sjukvårdspersonal får behandla med komplementär-/alternativmedicinska metoder. Så är det inte i de flesta andra länder, där komplementär medicinska metoder tillämpas av läkare och annan sjukvårdspersonal.

Hela barn vill råda bot på bristen på svensk forskning inom CAM och har skapat ett nätverk för CAM-forskning på barn.   Ett av nätverkets mål är att upprättar kontakter med olika forskningscentra i Europa där det finns ett större forskningsunderlag på barn. Resultaten planerar Hela barn att sprida i Sverige för att fördjupa kunskapen och vidareutveckla studier som bidrar till bättre och mer utvecklad vård för Sveriges barn inom CAM och skolmedicinen.

Nätverket Hela Barn stöttar även Nätverket för Barnkonventionen som vill göra FN:s Barnkonvention till lag i Sverige, vilket den varit i Norge sedan 2003. Nätverket för Barnkonventionen bildades 1991 och har idag ett femtiotal frivilligorganisationer som medlemmar. Nätverket för Barnkonventionen granskar hur Sverige tillämpar FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och verkar för att barn och unga själva kan kräva sina rättigheter.

Enligt närverket för Barnkonventionen skulle följande hända om barnkonventionen blev lag även i Sverige:

– Kränkningar av rättigheterna prövas i domstol

– Stat, kommun och landsting tvingas bli experter på barnets rättigheter

– Brott mot barnets rättigheter skulle tas på större allvar

– Ett barnrättsperspektiv skulle bli ett verkligt inslag i varje

beslutsfattares vardag

Det är lätt att tro att vi i Sverige är bäst på mycket, som till exempel barns rättigheter. Men vi har visst en hel del kvar att göra.

www.helabarn.se

www.barnkonventionen.se

Catarina Rolfsdotter-Jansson är journalist, författare och föredragshållare. Hon är en av landets främsta experter på hur vi gör en hållbar framtid möjlig med medvetna, individuella val.

I denna artikel

ANNONS
ANNONS

ANNONS
ANNONS