ANNONS
ANNONS

Peter Malmqvist: ”Gör om reglerna för goodwill”

peter.jpg

Peter Malmqvist, oberoende finansanalytiker, utredare i redovisningsfrågor samt ordförande i Sveriges finansanalytikers förening, menar att reglernma för goodwill måste göras om så att de bättre speglar verkligheten.

”Denna verklighet är styrd av faktiska värderingar. Redovisningen skulle bli mer begriplig om beräkningarna utgick ifrån den långsiktiga värderingen av eget kapital i ett bolag”, skriver han på DI:s debattsida.

Peter Malmqvist menar att goodwillvärdet bör skrivas ned om den långsiktiga värderingen av likartade bolag på marknaden går ned, samtidigt som ett dotterbolag har en lönsamhetsutveckling i linje med marknaden.

ANNONS
ANNONS

”Den stora skillnaden mot i dag skulle bli att får vi en mer objektiv metod för att bedöma värdet av kvarvarande goodwill. Därtill skulle tekniken på ett verifierbart sätt kunna hantera de stora långsiktiga skillnader som finns i värdering mellan olika sektorer, liksom mellan olika bolag inom samma sektor”, skriver han i DI.

ANNONS
I denna artikel


ANNONS

ANNONS