ANNONS
ANNONS

Ordförande rasade efter ”Skatteverkets skandal”

Johan-Lindholm.jpg

Hela 17 av 27 arbetstagare som Byggnads tillsammans med Sveriges Byggindustrier undersökt saknade laglig rätt att arbeta i landet. Sju arbetstagare synes dessutom ha förfalskade LNA-kort som visar huruvida man har rätt att arbeta i Sverige eller ej.

Dessutom har det visat sig enligt Byggnads att arbetstagarna inte har erhållit lön och andra ersättningar som de är berättigade till.

”Skandalen vid Skatteverkets bygge åskådliggör exploateringens fula tryne av migrerande arbetskraft från tredje land. Detta har möjliggjorts av en passiv regering som har begagnat sig av en strutsmentalitet till mötande av den massiva fackliga kritik av nuvarande regelsystem som likt en schweizer ost är full av hål”, skriver Johan Lindholm i ett pressmeddelande som mest av allt likar ett debattinlägg.

ANNONS
ANNONS

Han uppmanar regeringen till följande åtgärder:

– att arbetsplatserbjudandet erhåller en stärkt rättslig ställning där erbjudandet som behandlats av Migrationsverket och som den fackliga organisationen har yttrat sig över skall vara bindande civilrättsligt.

– att Migrationsverket får ett utökat uppdrag att utföra förhands- och efterkontroller för att utbetald lön och skatt följer anställningsavtalet.

– att företag som missbrukar systemet ska vidkännas tydliga sanktioner i form av kraftigt höjda sanktionsavgifter där maxbeloppet om ett basbelopp avskaffas och utökas.

– att straffskalan för den som har en utländsk arbetskraft i tjänst, fastän personen i fråga ej har föreskrivet arbetstillstånd, skall fängelse kunna utdömas i upp till två år och vid grovt brott skall fängelse utdömas lägst till sex månader och högst fyra år.

– att arbetstagare som träder fram och söker hjälp inte ska riskera utvisning.

– att regeringen implementerar sanktionsdirektivet 2009/52 med huvudentreprenöransvar.

– att regeringen även inför ett huvudentreprenöransvar för EU/EES medborgare.

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

ANNONS
I denna artikel


ANNONS

ANNONS