article.jpg

I jobbannonsen sökte sjukhuset sjuksköterskor till sommaren med rubriken ”TV-seriesnygg eller söderhipster”. Annonsen förorsakade stor debatt, framförallt i de sociala medierna.

ANNONS
ANNONS

Diskrimineringslagen gäller vid alla rekryteringar och anställningar. Som arbetsgivare har man stor frihet att besluta vilka meriter som ska krävas för ett arbete så länge meriterna är sakliga och inte medför att ettdera könet missgynnas direkt eller indirekt . Med indirekt diskriminering avses att det ställs krav för anställningar som ser könsneutrala ut men som i praktiken missgynnar ettdera könet.

En arbetsgivare kan inte ursäkta sitt handlande med att hon/han måste ta hänsyn till vad arbetskamraterna, kunderna eller andra tycker. Det är aldrig sakligt att ta hänsyn till fördomar, okunskap eller motvilja som har med någon av diskrimineringsgrunderna att göra. Många arbeten anses som manliga kvinnliga. Innehållet och rubriken på annonsen ska dock beskriva och lyfta fram de viktigaste arbetsuppgifterna i arbetet.

Det gäller därför att vara uppmärksam på att inte olika fördomar förekommer när man formulerar arbetsbeskrivningen och platsannonsen utifrån analysen av arbetsuppgifter.
Använd istället könsneutrala benämningar i platsannonsen, när det är möjligt. Använd både feminina och maskulina pronomen hon/han för att visa att arbetet kan utföras både av kvinnor och män. Eller använd neutrala uttryck som ”arbetstagare” eller ”personal”. Undvik formuleringar som får ett jobb att förefalla mer passande för personer ur en viss grupp.

Den som bryter mot diskrimineringsförbuden i diskrimineringslagen kan dömas till skadestånd.

Sjuksköterskan Lasse Hellström har JO-anmält myndigheten. Han menar att det är stötande och provocerande att sätta in denna typ av annons. Han vill med JO-anmälan stävja myndigheternas rätt att använda den här typen av annonser.

Södersjukhuset har nu ändrat den kritiserade jobbannonsen till ”Sjuksköterskor till sommaren sökes”. De ansvariga för den debatterade annonsen ber nu därtill förbehållslöst om ursäkt i media.

Jag kan bara konstatera att hanteringen från Södersjukhusets sida har varit oprofessionell, oseriös och pinsam.

Jessica Stålhammar är advokat och delägare i den affärsjuridiska advokatbyrån Gärde Wesslau. Hon är arbetsrättsspecialist med lång erfarenhet av processföring och rådgivning i ämnet till både företagare och privatpersoner.

I denna artikel

ANNONS
ANNONS

ANNONS
ANNONS