ANNONS
ANNONS

”Miljövänlig energikälla långsiktigt hållbar”

sz29f204.jpg

Solenergi har en 6.000-årig historia enligt John Perlin som skrivit boken ”Let  it shine”. Redan på 1860-talet användes solenergi i Frankrike för att driva  ångmaskiner, och sedan har utvecklingen gått framåt. Dock har det inte fått  så stort genomslag som det fått nu. Det har dels med klimatet att göra, då  allt fler nu inser att vi måste ställa om till förnybar energi, men även att  det har funnits en stark lobby bakom det som kallas för smutsig energi. Det  här beskrivs i boken Rooftop Revolution, som har skrivits av Danny Kennedy. 

Under lång tid har hushållen varit tyngda av de höga elräkningarna för att  ha direktverkande el. Därför har olika former av energikällor kommit att  utvecklas och byggas ut. Det började med jord- och bergvärme, och nu talar  alltfler om solenergi som ett bra alternativ som förnybar energikälla.

Vi kan konstatera att alltfler hushåll ställer om till andra alternativ än  direktverkande el. Sedan är det en del äldre hushåll ute på landet som går  över från oljeuppvärmning till att istället satsa på jord- eller bergvärme.  Att vi behöver ställa om till förnybar energi är helt uppenbart med tanke på  de klimatproblem som finns i vår omvärld och som även påverkar Sverige. 

ANNONS
ANNONS

En del har undrat om det är lönsamt att satsa på att installera en  anläggning för solenergi. Det visar sig vara väldigt lönsamt. Det har  nämligen visat sig att den som investerar i en anläggning för solvärme också  minskar sitt behov av köpt energi, och dessutom bidrar en sådan här  anläggning till att du sänker din egen energikostnad. En annan stor fördel  är att när anläggningen väl är avbetald så blir solvärmen i princip gratis. 

Utomlands har utvecklingen kommit lite längre än i Sverige, och det finns  flera stora anläggningar för solenergi i bland annat den amerikanska  delstaten California. Även Tyskland har kommit längre än i Sverige, men vi  är på rätt väg. Ett lysande exempel på hur det går att använda solenergi  finner vi i Long Beach Aiport i Orange County, California. Flygplatsen har  solpaneler på sina tak som sköter om energiförsörjningen på ett mycket  miljövänligt sätt. 

Den förra regeringen i Sverige började att ta flera steg i rätt riktning,  och bland annat så presenterade de ett förslag på skattereduktion för  mikroproduktion av solenergi. Det gick ut på att den solenergi som man själv  inte förbrukar kunde säljas till energibolagen. För att installera en sådan  här solenergi anläggning så var planen att ett hushåll skulle kunna få en  skattereduktion, som gör det här till ett attraktivt energislag. 

Varför bör vi då satsa på solenergi?. Jo, ett resonemang som presenterats är  att vi sparar pengar, och vi som konsumenter bidrar därmed till att  förbättra miljön. Den som satsar på solenergi för sitt hushåll blir mindre  känslig för de förändringar som sker av elpriset i framtiden, och dessutom  är det som så att det här höjer värdet på din villa. När du sedan betalt av  din solenergianläggning så blir solvärmen i princip helt gratis. 

Mikael Drakenberg 
Statsvetare, skribent, debattör och omvärldsbevakare

Lars Strömberg
VD för Kraftpojkarna i Skåne 

ANNONS
I denna artikel


ANNONS

ANNONS