ANNONS
ANNONS

M: ”Förbjud organiserat tiggeri i Sverige”

ta4be29f.jpg

Beatrice Ask och Tomas Tobé uppskattar att antalet EU-migranter i Sverige från framför allt Rumänien och Bulgarien uppgår 4.000-6.000 personer.

Antalet har ökat och förväntas enligt artikelförfattarna öka än mer framöver. Enligt duon handlar det ofta om ”en organiserad och strukturerad verksamhet”.

”Det är en beklaglig och oroväckande utveckling som ofta innebär svåra förhållanden för de människor som det handlar om”, skriver Ask och Tobé.

ANNONS
ANNONS

De konstaterar att EU-migranterna ofta lever under ”ovärdiga levnadsförhållanden” på gatan, i läger eller under kåkstadsliknande förhållanden, något som Ask och Tobé menar leder till ”sanitära olägenheter och nedskräpning”.

”Utvecklingen innebär många gånger oacceptabla boendemiljöer med risker för de enskilda i form av miljö- och hälsoproblem. Det är en ohållbar utveckling. Vår uppfattning är att något måste göras för att komma tillrätta med problemen”, skriver duon i Dagens Nyheter och tillägger att regeringen tar initiativ på EU-nivå för att sätta press på medlemsstater vad gäller hälsa, bostäder, utbildning och arbete.

Moderaterna vill inte förbjuda enskilda människor att tigga, men Ask och Tobé kan inte acceptera ett omfattande och organiserat tiggeri. De vill ge kommunerna befogenheter att säkerställa att illegala boplatser inte uppkommer eller permanentas.

”Det finns redan i dag regler för hur man får bo, både på kommunal och privat mark. Dessa lagar måste gälla för alla. Svårigheterna ligger i tolkningar av reglerna och brister när det gäller möjligheterna till avhysning av illegala bosättningar. Detta måste förtydligas”, skriver toppmoderaterna.

LÄS MER: ”Vi föreslår att organiserande av tiggeri ska kriminaliseras” (DN Debatt) »

 
ANNONS
I denna artikel


ANNONS

ANNONS