ANNONS
ANNONS

”Hög aktieutdelning ett långsiktigt hot”

sx6f10b3.jpg

Tre av fyra företag på Stockholmsbörsen har aviserat en höjd aktieutdelning för verksamhetsåret 2014.

Adri de Ridder, docent i finansiell ekonomi vid Uppsala universitet, Campus Gotland, skriver i SvD att summan av företagens aktieutdelningar, som en andel av den totala nettovinsten, befinner sig ”på en nivå som talar för en lägre snarare än en högre investeringstakt”. 

”Till detta kommer orosmomentet att den låga marknadsräntan för räntebärande placeringar möts med högre krav på utdelningar från finansiella institutioner”, skriver han.

ANNONS
ANNONS

Svenska aktieutdelningar har enligt Adri de Ridder nått en ”spektakulär höjd” både historiskt sett och i jämförelse med andra länder.

LÄS MER:Synen på långsiktighet känns i dagsläget fjärran” (SvD Brännpunkt) »

ANNONS
I denna artikel


ANNONS

ANNONS