ANNONS
ANNONS

Här är det främsta verktyget för integration

large.gif

När Sverigedemokraterna utlyste det kommande valet som en folkomröstning om invandringen så höjdes temperaturen ytterligare. En av grundfrågorna blir då den om flyktingmottagande och integration.

Så här långt har jag inte sett några konkreta exempel eller förslag på hur dessa frågor ska lösas. Debatten fastnar istället i ett ideologiskt ingenmansland, som mest utmynnar i allt klistra på motparten allt starkare invektiv. 

Jag skulle i all ödmjukhet vilja ge ett förslag på verktyg för att underlätta integration, nämligen idrotten.

ANNONS
ANNONS

Idrott nämns ofta i samband med att guldmedaljer ska utdelas, eller när kostnader för polisinsatser ska fördelas. Men det finns en annan, så oändligt mycket viktigare och mer positiv, sida av idrotten. Idrotten är i grunden en meritokrati.

Det som betyder något är vem du är, vad du vill och vad du gör, inte var du bor eller vilken hudfärg du har. Ett konkret exempel är kanske Zlatan Ibrahimovic. Skulle han, med sitt efternamn och boende i Rosengård ha lyckats lika bra i näringslivet om han haft samma talang inom ett annat område? Knappast, i det civila samhället finns det fortfarande en verklighet där vi går miste om talanger på grund av ett inskränkt synsätt där personer med ”fel” efternamn sorteras bort tidigt i ansökningsprocessen.

I fotbollsvärlden har det bara funnits en måttstock. Vad kan Zlatan och hur hårt har han jobbat för att uppnå sitt mål?

Den modellen och det tankesättet är jag övertygad om att det går att utveckla i större skala. Inom stiftelsen Goodsport driver vi ett antal projekt enligt den filosofin, och allt pekar på att det faktiskt fungerar på riktigt. 

Det handlar inte om att ge någon något gratis, ingen skall särbehandlas, utan alla skall få samma chans! 

Idrotten har en grundläggande modell där alla möter varandra på lika villkor, där efternamn, hudfärg och hårfärg är oviktigt. Det handlar om att bli bedömd utifrån sin egen karaktär och gärningar, ingenting annat. Det är först när alla behandlas lika som förtroende kan skapas.
Några exempel från verkligheten. Projektet Jobbchansen som vi driver tillsammans med bl a Arbetsförmedlingen i Kista och Rinkeby. Över ett hundra ungdomar har gått igenom denna 3 månaders praktikutbildning. Mer än sextio av dessa har fått fast jobb eller valt att börja studera.

Projektet går ut på att första månaden ge ungdomarna en chans att lära sig samhällets sociala koder, enkla saker som att passa tider, förstå att det kommer att ställas krav på dom men också att det bara är dom själva som sätter gränsen för om dom ska lyckas eller inte. Mycket av detta sker genom idrottsaktiviteter och att lära ut att bedömas utifrån sin karaktär. Idrottens värdegrund. De nästa två månaderna får ungdomarna en chans att praktisera hos någon av våra samarbetspartners, t ex Swedavia, ICA och Stadium och där prova på ett arbete.

Precis som namnet Jobbchansen antyder så handlar det om ge dessa ungdomar en chans, en chans som dom själva sedan måste ta vara på vilket merparten gör bara de väl får chansen.

Ett annat exempel på idrottens möjlighet att verka är projektet Nattfotboll som Goodsports vd Patrik Asplund startade 2006 inom Djurgårdsandan i DIF Fotboll. Det handlar om att ge ungdomar en möjlighet till andra aktiviteter än att driva runt på stan på fredag och lördagskvällar. Idag erbjuds möjlighet att spela spontanfotboll på 10 platser i våra förortsområden. En vanlig fredag mellan 21-24 är det upp till 80- 100 ungdomar i varje sporthall.

Ofta diskuteras kostnader för integrationen. Vi påstår att samhället istället tjänar pengar på dessa projekt. Inom Goodsport samarbetar vi med forskaren Björn Anders Larsson som arbetat och forskat mycket kring idrottens roll i samhället. Hans beräkningar visar att varje ungdom som kommer i arbete genom t ex Jobbchansen ger en positiv samhällseffekt på över 500 tkr/år. (En arbetslös ungdom kostar minst 340 tkr/år, och får denna person arbete sparar vi denna kostnad, samtidigt som samma person tillför samhället minst 180 tkr/år i skatteintäkter). 

Ett hastigt överslag visar då att de 60 ungdomar som kommit i arbete via Jobbchansen ger skatteintäkter på över 10 mkr till samhället och en besparing på över 20 mkr efter ett år. Sammantaget över 30 mkr!

Detta är bara två exempel där idrotten kan inspirera och fungera som verktyg för både politiker och ungdomar, ofta med en invandrarbakgrund. Idrotten har så många positiva aspekter som alltför sällan får komma till sin rätt i det moderna samhället. Jag tror att både politiker, samhället och idrotten själv skulle må bra av att använda detta fantastiska verktyg betydligt mer. Tänk vilken styrka det skulle vara om politiken, näringslivet och idrotten gick samman kring dessa frågor med öppet sinne utan taktiska eller partistrategiska låsningar. Integrationsfrågorna är alldeles för viktiga för att enbart överlåta till våra politiker.

Vår ambition inom Goodsport är nu att hitta nycklarna till att få integrationsprojekt med idrotten som grund att bli riktigt skalbart och därmed bli en inspirationskälla för en större del av det samhälle som de allra flesta av oss vill se. 

ANNONS
I denna artikel


ANNONS

ANNONS