ANNONS
ANNONS

Bra bo hos både mamma och pappa

Barn som bor växelvis mellan sina skilda föräldrar mår bättre än de barn som helt eller nästan helt bor med bara en förälder. Det visar en enkätundersökning som drygt 172.000 elever från årskurs 6-9 deltagit i.

– Trots böket med att behöva flytta mellan två hem verkar det för barn i de här åldrarna vara gynnsamt att fortsätta ha en stadigvarande vardagskontakt med båda föräldrarna, säger psykologen Malin Bergström, forskare vid Centrum för ojämlikhetsforskning, CHESS, vid Karolinska institutet och Stockholms universitet, till Upsala Nya Tidning.

Barn som bor växelvis mellan sina föräldrar har ökat kraftigt efter ett en lag om gemensam vårdnad trädde i kraft 1998. När lagen kom fanns det farhågor om att växelvist boende skulle vara skadligt för barnen, men det ger alltså studien inget stöd för.

ANNONS
ANNONS
ANNONS
I denna artikel


ANNONS

ANNONS