ANNONS
ANNONS

”Aktie utan utdelning saknar marknadsvärde”

aktie.jpg

Aktieutdelning är en förutsättning för att en marknadsekonomi ska fungera, menar Christer Jacobson som är kritisk till affärstidningarnas rapportering.

”Medierna får människor att tro att en gigantisk förmögenhetsomfördelning håller på att äga rum inför öppen ridå”, skriver han och noterar att det ofta till och med görs jämförelser mellan utdelningsökningar och avtalsutfall för löntagargrupper.   

Jacobson reagerar starkt på att, som han uttrycker det, ”okunniga människor förespeglas att aktieägarna orättvist berikas på någon annans bekostnad”.

ANNONS
ANNONS

Trots detta är det få inom näringslivet som protesterar mot den felaktigt vinklade journalistiken, skriver Jacobson i sin debattartikel. Han menar att till och med bildade ekonomireportrar bidrar till att sprida en falsk bild av börsbolagens utdelningar.

”Företagets hela egna kapital liksom den årliga avkastningen på detta tillhör aktieägarna”, skriver Christer Jacobson, som bland annat är styrelseledamot i Castellum, på DI Debatt.

Han tillägger att en annan viktig faktor är att överskottskapital i ett bolag, alltså kapital som inte behövs för att driva rörelsen vidare på planerad nivå, ”så snabbt som möjlig bör omfördelas till andra sektorer där kapitalbrist råder”.

Christer Jacobson välkomnar regeringens nya kommittédirektiv till översyn av företagsbeskattningen (Dir 2011:1). Kommittén ska bland annat se över ”skatteincitament för riskvilligt kapital”.

ANNONS
I denna artikel


ANNONS

ANNONS