ANNONS
ANNONS

BMW återkallar 320.000 dieselbilar i Europa

P90207264_lowRes_bmw-7-series-sedan-b (1)

BMW:s undersökningar har visat att, i likhet med den nuvarande koreanska situationen, ett fel i EGR-modulen (Exhaust-Gas-Recirculation) kan i sällsynta fall orsaka bränder i vissa dieseldrivna BMW-modeller på den europeiska marknaden.

En del av denna EGR-modul är EGR-kylaren. I vissa fall kan små kvantiteter av glykolkylmedlet frigöras och byggas upp i EGR-modulen. I kombination med kol- och oljesediment kan medlet bli brännbart. Med de höga temperaturerna i avgaserna i denna enhet så kan dessa ämnen antända. I sällsynta fall kan detta leda till smältning av insugsröret och i extrema fall kan det leda till brand.

BMW har därför beslutat att genomföra en teknisk kampanj för att kontrollera EGR-modulen och ersätta eventuella felaktiga komponenter på de potentiellt drabbade fordonen.

ANNONS
ANNONS

På den europeiska marknaden gäller det EGR-modulen för BMW 3-serie, 4-serie, 5-serie, 6-serie, 7-serie, X3, X4, X5, X6-fordon med 4-cylindriga dieselmotorer (produktion från april 2015 till september 2016) och 6-cylindrig dieselmotor (produktion från juli 2012 till juni 2015).

Denna tekniska kampanj har beslutats i enlighet med EU: s godkända riktlinjer för riskbedömning. Företaget förbereder nu och kommer att distribuera kundinformation till återförsäljarorganisationen inom nästa vecka. Kunder med berörda fordon kommer då att kontakta sin BMW Service Partner.

 


 

ANNONS
I denna artikel


ANNONS

ANNONS