ANNONS

Nio av tio trivs på jobbet

kollegor.jpg

”Ofta talas det om ångest över att gå tillbaka till jobbet efter semestern. Men den känslan verkar försvinna ganska snabbt. Många tycker tvärtom att det kan kännas skönt att komma in i vardagen igen”, säger Per Larsson, beteendevetenskapligt ledningsansvarig på Previa.

ANNONS
ANNONS

Av kartläggningen framgår dessutom att 82 procent upplever frihet att bestämma över sina egna arbetsuppgifter, och två av tre får höra att chefen är nöjd med deras jobb.

Endast sex procent, enligt Previas undersökning, förklarar att de aldrig får beröm av chefen.

”Ett meningsfullt arbete är en avgörande friskfaktor som minskar risken för ohälsa. Som chef kan man bidra till trivsel genom att se sina medarbetare och ge dem möjlighet att påverka såväl sin arbetssituation som arbetsmiljön”, säger Per Larsson.

Fem tips till arbetsgivare för ökad trivsel på arbetsplatsen:

1. Kommunicera tydligt. Sätt tydliga mål och se till att det finns balans mellan ansvar och befogenheter.

2. Skapa delaktighet. Involvera medarbetare i arbetsmiljöarbetet och ta vara på deras idéer.

3. Höj taket i organisationen. En tillåtande attityd skapar utrymme för öppen kommunikation, misstag och olika åsikter.

4. Ge de anställda inflytande. Anställda som har makt över sina egna arbetsuppgifter trivs bättre och upplever mindre stress.

5. Uppmärksamma medarbetare. Ge feedback på utfört arbete – både positiv och negativ.

Fotnot: Hälsoföretaget Previa har på uppdrag av kunder kartlagt hälsotillståndet hos 55 000 anställda i hela landet mellan 2008 och 2010. Statistiken kommer från hälsoundersökningar gällande det allmänna hälsotillståndet, mat-, tobaks- och motionsvanor samt psykosocial status.

 

I denna artikel

ANNONS
ANNONS

ANNONS
ANNONS