ANNONS

Kvinnor mår sämre än män på jobbet

1.jpg

Inom de kvinnodominerade sektorerna som omsorg, utbildning och sociala tjänster är risken störst att drabbas av belastningsskador, psykosociala problem, hot och våld samt smittor.

ANNONS
ANNONS

I de mansdominerade sektorerna transport och magasinering löper kvinnor störst risk att skada sig och där är även antalet arbetssjukdomar bland kvinnor störst, uppger SR Ekot.

Män löper större risk att drabbas av arbetsplatsolyckor som leder till döden, medan kvinnor riskerar att drabbas av fler arbetssjukdomar.

I denna artikel

ANNONS
ANNONS

ANNONS
ANNONS