ANNONS
ANNONS

Kappahls resultat sämre än väntat

Kappahl infriar inte förväntan med sin resultatrapport. Vinsten är lägre mot föregående år. (Foto: TT)

Klädkedjan Kappahl redovisar en omsättning i linje med förväntningarna under fjärde kvartalet. Resultatet var lägre än väntat. Jämfört med föregående år sjönk vinsten. Bolaget lämnar utdelningen oförändrad på 2,00 kronor, väntat var 1,80 kronor.

Omsättningen uppgick till 1 239 miljoner kronor (1 248), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 1 263.

Bruttomarginalen för kvartalet uppgick till 59,2 procent (60,7).

ANNONS
ANNONS

Rörelseresultatet blev 66 miljoner kronor (139), väntat rörelseresultat var 116. Rörelsemarginalen var 5,3 procent (11,1).

Resultatet efter skatt blev 49 miljoner kronor (141), analytikerkonsensus 82.

Resultat per aktie hamnade på 0,64 kronor (1,87).

Kappahl föreslår 2,00 kronor i utdelning (2,00), väntat 1,80.

Kappahl, Mkr Q4-2017/2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2016/2017
Nettoomsättning 1 239 1 263 -1,9% 1 248
Rörelseresultat 66 116 -43,1% 139
Rörelsemarginal 5,3% 9,2% 11,1%
Nettoresultat 49 82 -40,2% 141
Resultat per aktie, kronor 0,64 1,87
Utdelning per aktie, kronor 2,00 1,80 11,1% 2,00

Konsensusdata från Bloomberg

ANNONS
I denna artikel


ANNONS

ANNONS