ANNONS
ANNONS

Kappahl drämmer till med kanonrapport

Kappahl infriar inte förväntan med sin resultatrapport. Vinsten är lägre mot föregående år. (Foto: TT)

Klädkedjan Kappahl redovisar en omsättning som var högre än väntat under tredje kvartalet. Resultatet var positivt och bättre än väntat. Jämfört med föregående år steg vinsten.

Omsättningen uppgick till 1 242 miljoner kronor (1 217), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 1 200. Utvecklingen förklaras genom effekten av förändringen i jämförbara butiker 2,7 procent, nya och stängda butiker -2,6 procent samt valutakursdifferenser om totalt 2,0 procent.

Bolagets tillförordnade vd Göran Bille skriver i rapporten att försäljningen i kvartalet inleddes avvaktande men ökade gradvis. Attraktiva kampanjer och ett effektivt varuflöde har bidragit till mindre reaförsäljning och en god bruttomarginal. Man är nöjda med ökade marknadsandelar i Norge och att verksamheten i Polen fortsätter bidra positivt i sin nya form.

ANNONS
ANNONS

KappAhls e-handel ökade cirka 40 procent mot föregående år och är nu cirka 4,5 procent av den totala försäljningen. Även omnitjänsterna visar på ökande bidrag till försäljningen. Över hälften av bolagets e-handel levereras via Click&Collect och bidrar till merförsäljning i butik, delger den tillförordnade vd:n.

Satsningen Newbie fortsätter att leverera goda resultat, uppger bolaget. I och med öppnandet av ytterligare två butiker är Newbie i Storbritannien nu en fullskalig pilot som Kappahl kommer att utvärdera de närmaste månaderna för beslut om fortsatt expansion.

Rörelseresultatet blev 121 miljoner kronor (119), väntat rörelseresultat var 110. Rörelsemarginalen var 9,7 procent (9,8).

Resultatet före skatt var 121 miljoner kronor (110), analytikerkonsensus 112.

Resultatet efter skatt blev 94 miljoner kronor (81).

Resultat per aktie hamnade på 1,22 kronor (1,05).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 292 miljoner kronor (322), och beror främst på ökade rörelseskulder.

Under kvartalet har 4 butiker öppnats och 2 stängts, vilket medför att det totala antalet butiker landar på 369 (357).

Kappahl, Mkr Q3-2017/2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2016/2017
Nettoomsättning 1 242 1 200 3,5% 1 217
Rörelseresultat 121 110 10,0% 119
Rörelsemarginal 9,7% 9,2% 9,8%
Resultat före skatt 121 112 8,0% 110
Nettoresultat 94 81
Resultat per aktie, kronor 1,22 1,05
Kassaflöde från löpande verksamhet 292 322 -9,3%

Konsensusdata från Bloomberg

Carl Becht
carl.becht@finwire.se, 079 337 16 90
Nyhetsbyrån Finwire

ANNONS
I denna artikel


ANNONS

ANNONS