ANNONS
ANNONS

JUST NU: Avanza rasar på rapportbesvikelse

Nätmäklaren faller som en sten när det står klart att vinsten minskat med miljoner. (Foto: TT)

Nätmäklaren Avanza Bank redovisar totala intäkter som uppgick till 260 miljoner kronor (236) i andra kvartalet, vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Bloomberg.

Avanzas aktie rasade direkt i handelsstarten på torsdagsmorgonen efter att bolaget släppt en betydligt sämre rapport än vad analytikerna hade väntat. Aktien föll inledningsvis med 12 procent och var vid 09.45-tiden ned 13,5 procent. I skrivande stund, omkring lunchtid, har dock kursen återhämtat sig något till minus 9,98 procent.

Samtidigt har Stockholmsbörsen, i linje med utvecklingen i Asien och Europa, hämtat upp en del av gårdagens nedgångar som följde på den senaste upptrappningen i handelskonflikten mellan USA och Kina. Efter cirka 2,5 timmars handel var OMXS30-indexet upp 0,78 procent, medan Stockholm All-Share index (SAX) hade ökat 0,67 procent.

ANNONS
ANNONS

Rapportbesvikelse

Courtageintäkterna minskade med 25 procent, visade morgonens rapport. Det osäkra marknadsläget påverkade riskviljan hos Avanzas kunder, vilket resulterade i kraftigt minskad omsättning och aktivitet.

”Färre kunder genomförde värdepappersaffärer och antalet courtagegenererande notor minskade. Affärerna görs fortsatt i låga volymer. Antalet handelsdagar var tre färre än under första kvartalet, vilket också påverkade intäkterna negativt”, skriver bolaget i rapporten.

Fondprovisionerna ökade med 3 procent till följd av nettoinflöde och tillväxt i fondkapitalet. Räntenettot minskade med 1 procent främst till följd av ökad överskottslikviditet, vilket delvis kompenserades av förbättrad avkastning på obligationsportföljen.

Övriga intäkter ökade med 1 procent jämfört med första kvartalet samtidigt som valutaintäkterna sjönk något till följd av minskad handel i utländska aktier. Under kvartalet stod aktiehandeln på utländska marknader bland Avanzas kunder för 10,4 procent av omsättningen, vilket var något högre än under första kvartalet.

”Tråkigt” kvartal

Bolagets vd Rikard Josefson skriver i rapporten att han skulle vilja sammanfatta andra kvartalet som tråkigt, vilket återspeglas i resultatet. Nettoinflödet är inte på den nivå bolaget vill se det. Både omsättningen och antalet affärer bland företagets kunder var betydligt lägre än under föregående kvartal, och omsättningen var också lägre än andra kvartalet i fjol.

Man kommenterar även bedömningen om kostnadsökningstakt om 8-10 procent för 2018. Givet utvecklingssatsningen 2017 har Avanza bra kapacitet, men för att öka takten och möta bolagets ambitioner har man beslutat att påbörja ytterligare rekrytering av medarbetare som påbörjas direkt efter sommaren. Detta kommer leda till att kostnadsökningen kommer snarare att landa på närmare 11 procent beroende på hur snabbt man kan ha företagets nya medarbetare på plats, delger bolagets vd.

Toppcheferna shoppar

Samtidigt visar Finansinspektionens insynsregister att både vd Rikard Josefson och finanschef Birgitta Torstenius Hagenfeldt har handlat efter morgonens kursfall. Enligt färska siffror har Rikard Josefson köpt 500 aktier till kursen 384,91 kronor per aktie, till ett totalt pris av 192.455 kronor. Birgitta Torstenius Hagenfeldt har samtidigt köpt totalt 2.000 aktier, i intervallet 378,60-379 kronor per aktie, till ett totalt pris av 757.947 kronor.

Resultatet efter skatt blev 79 miljoner kronor (89), analytikerkonsensus 94. Rörelsekostnaderna ökade med 1 procent delger bolaget, främst på grund av högre personalkostnader.

Avanza, Mkr Q2-2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2017
Intäkter 260 256 1,6% 236
Nettoresultat 79 94 -16,0% 89

ANNONS
I denna artikel


ANNONS

ANNONS